หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 


การก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

การก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ
 


การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การป้องกันและบรรเทาสาณารณภัย
 


การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 


การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

การส่งเสริมการศึกษา

การส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การส่งเสริมการสาธารณสุข
 
 
 


 
 
   
     
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10