หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
 


นายปิฎก มาลีหวล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 084-391-6762


นายปิฎก มาลีหวล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางอภิสมัย ผินกลาง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรพิตรา จุลจรูญ
นิติกรปฎิบัติการ


นายบุญเรือง มิ่งหมัด
พนักงานขับรถดับเพลิง
ลูกจ้างประจำ


นายอาคม อินทศรี
พนักงานขับรถดับเพลิง
ลูกจ้างประจำ


นายบุญส่ง สิงหาดี
พนักงานขับรถดับเพลิง
ลูกจ้างประจำ


นางสาวสุพร อภิธรรมวิวัฒน์
ผู้ช่วยนักทรัพยการบุคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวนงลักษณ์ อินทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายสำราญ อินทศรี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายไพรวัลย์ ดอนมอญ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายสุเทพ อินทศรี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายนิกร บุญยรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายสราวุธ มูลห่าน
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมบูรณ์ อินทศรี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพงษ์ อุทิศ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสามชาย เพชรประไพ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10