หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
 


นางลออง วิริยะสมบัติ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน


นางลออง วิริยะสมบัติ
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายปิฎก มาลีหวล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางอภิสมัย ผินกลาง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายปิฎก มาลีหวล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 
 


นางสาวสุภาวดี พุ่มศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุภาวดี พุ่มศิริ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวจิรภัทร ลิ้มรัก
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
 


นางลออง วิริยะสมบัติ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางลออง วิริยะสมบัติ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายโยธา


นางลออง วิริยะสมบัติ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
 


นางสาวพัณณกร โชติญาโณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวพัณณกร โชติญาโณ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
 
 


นายชัยรัตน์ หอมทิพย์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายชัยรัตน์ หอมทิพย์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นายชัยรัตน์ หอมทิพย์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10