หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลเขาหินซ้อน มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
   

ร้อยละ 98 ของจำนวนประชากรในเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนนับถือ
ศาสนาพุทธ

ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรในเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนนับถือ
ศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาอิสลาม,ศาสนาคริสต์

มีวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 

วัดเขาหินซ้อน

วัดเขาเจริญสุข
 
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในคความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง คือ
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินซ้อน 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินซ้อน 2

โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลฯ
จำนวน 1 แห่ง คือ
 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนพัฒนาการภาคตะวันออก

โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 1 แห่ง คือ
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลเขาหินซ้อน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         

สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน จำนวน 1 แห่ง

สถานีตำรวจภูเขาหินซ้อน จำนวน 1 แห่ง

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ในสังกัด
จำนวน 6 นาย
 
 
 
งานประเพณีและงานประจำปี

งานรัฐพิธีสำคัญที่เทศบาลฯได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ งานสักการะศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
งานประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ

งานวันสงกรานต์

แห่เทียนพรรษา

งานลอยกระทง
 
 
 

สินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป หาดูได้ที่ " ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน " อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10