หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย พ.ศ.2559 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
ระกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 ,หมวด 7, หมวด 8 , หมวด 9) [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 


 


 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10