หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนท้องถิ่น /พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี (พ.ศ.2561-2563) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)