หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 เม.ย. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 เม.ย. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย. 2564 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2) จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑) จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ   1 เม.ย. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (15 รายการ) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างเหมาจัดทำป้ายเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มี.ค. 2564 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑และแห่งที่ ๒ (นมปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาหินซ้อน (จำนวน ๓๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มี.ค. 2564 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัคซีนและวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มี.ค. 2564 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มี.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มี.ค. 2564 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มี.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4312 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มี.ค. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาหินซ้อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯแห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มี.ค. 2564 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ก.พ. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเคลือบสารเทมีฟอส (บรรจุซอง) ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ก.พ. 2564 22
  (1)     2      3   
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10