หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว เมื่อการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (11 กุมภาพันธ์ 2563) แล้วนั้น

อาศัยความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 ข้อ.33 วรรคสี่ กำหนดให้เลขานุการสภาปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   14   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14.41 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10