หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ ที่  22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจิตตะเกษม (ชั้น 3)


ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2563
...............................................................

วาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  
วาระที่  3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2563 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วาระที่  4 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
วาระที่  5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15.15 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/21

ลำดับภาพที่ 2/21

ลำดับภาพที่ 3/21

ลำดับภาพที่ 4/21

ลำดับภาพที่ 5/21

ลำดับภาพที่ 6/21

ลำดับภาพที่ 7/21

ลำดับภาพที่ 8/21

ลำดับภาพที่ 9/21

ลำดับภาพที่ 10/21

ลำดับภาพที่ 11/21

ลำดับภาพที่ 12/21

ลำดับภาพที่ 13/21

ลำดับภาพที่ 14/21

ลำดับภาพที่ 15/21

ลำดับภาพที่ 16/21

ลำดับภาพที่ 17/21

ลำดับภาพที่ 18/21

ลำดับภาพที่ 19/21

ลำดับภาพที่ 20/21

ลำดับภาพที่ 21/21
<<
>>
X
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10