หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

**ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564  (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 - 1 ตุลาคม 2504)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักฐานการลงทะเบียน
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์) พร้อมสำเนา 1 ชุด
ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2563 วันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานสังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา
โทร. 038-599222 ต่อ 15

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 13.08 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10