หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจิตตะเกษม (ชั้น 3)


ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2563
...............................................................

วาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562  
วาระที่  3 เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจำปีของปีถัดไป
วาระที่  4 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วาระที่  5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 09.40 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10