หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในการป้องกันหรือคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อหน้ากากผ้าสำเร็จรูปพร้อมใช้ (ผ้าสาลู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9685 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กท-3822 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กท.๓๘๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง (น้ำยายูโรไซต์ (บรรจุ/ลิตร/ขวด) จำนวน 12 ขวด ราคาขวดละ 1,100.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5