หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
การบริหารของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อนตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 12.59 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7868.75 ไร่
 
 
 


 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาหินซ้อน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1,10,11 ตำบลเขาหินซ้อน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกไทย อำภอศรีมโหสถ, ตำบลหนองโพรง อำเภอมหาโพธิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1,8 ตำบลเขาหินซ้อน  
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง
 
 
   
สภาพอากาศลักษณะโดยทั่วไปมีอากาศปลอดโปร่ง มีฝนตกตามฤดูกาล สภาพดิน ฟ้า อากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนในช่วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม

ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน
 
 
   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมร้อยละ 80 ของการประกอบอาชีพ รองมาเป็นรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ

เกษตรกรรม ปลูกมันสำปะหลัง , ข้าว , ข้าวนาปรัง , มะม่วง

การประมง มีการเลี้ยงปลาในกระชัง

การปศุสัตว์ พบการเลี้ยงไก่ สุกร เป็ดกระบือ โคเนื้อ การผลิตสัตว์ในเทศบาลตำบลมีทั้งการผลิตเพื่อจำหน่าย และการผลิตเพื่อบริโภคเหลือจากบริโภคก็จำหน่าย
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,525 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,748 คน คิดเป็นร้อยละ 49.59

หญิง จำนวน 1,777 คน คิดเป็นร้อยละ 50.41
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,523 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 193.17 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   สวนกิตติ, ตลาดเขาหินซ้อน, เขาวง, เขาหน้ามอด 1,370 1,392 2,762 2,044  
9   ตลาดเขาหินซ้อน, สวนกิตติ 125 125 250 75
  10   เขาหน้ามอด 234 264 498 313  
    รวม 1,729 1,781 3,510 2,432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10